27 Haziran 2022 - Pazartesi

TEZ

Eğitsel Robot Eğitiminin Öğretmenlerin Kabul, Hizmet İçi Eğitime Dönük Tutum ve BT Kullanımı Öz-yeterliliklerine Etkisi

Yayınlanan Makaleler

EĞİTSEL ROBOT EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN KABUL, HİZMETİÇİ EĞİTİME DÖNÜK TUTUM VE BT ÖZ-YETERLİLİKLERİNE ETKİSİ

Eğitsel Robot Setlerı̇ ile Fen ve Teknolojı̇ Dersı̇ Basit Makinalar Konusunun Ortaokul 7. Sınıf Öğrencı̇lerı̇nı̇n Stem Becerı̇ Düzeylerı̇ne ve Derse Dönük Tutumlarına Etkisı̇

Bildiriler

Sınıf İçi Eğitsel Robot Kullanımı Kabul Ölçeği (Serk) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitsel Robot Setlerı̇ ile Fen ve Teknolojı̇ Dersı̇ Basit Makinalar Konusunun Ortaokul 7. Sınıf Öğrencı̇lerı̇nı̇n Stem Becerı̇ Düzeylerı̇ne ve Derse Dönük Tutumlarına Etkisı̇